BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

DANE OGÓLNE

WŁADZE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

STATUS PRAWNY

ZASADY
FUNKCJONOWANIA


KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
I MAJĄTEK

SPOSOBY PRZYJMOWANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW

EWIDENCJE
I REJESTRY

 

WŁADZE

Dyrektor - Joanna Boldin
 
tel. /fax 22 834 13 47
e-mail: jboldin@edu.um.warszawa.pl

Administracja

Kierownik gospodarczy - Marianna Osiecka

Sekretarz placówki - Alicja Florecka

tel./fax 22 843 13 47
e-mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl