PRACOWNIE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
WARSZTATY CERAMICZNE
CERAMIKA
SZTUKA SZKŁA
PRZESTRZENNE PODRÓŻE PLASTYCZNE
GRAFIKA KOMPUTEROWA
TEATR MŁODZIEŻOWY “PARK”
NAUKA GRY NA PIANINIE “DŹWIĘKOŁAPKI”
NAUKA GRY NA PIANINIE II
NAUKA GRY NA SKRZYPCACH “MUZYKALNE SMYKI”
NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ
STUDIO PIOSENKI “PEŁNA SKALA”
“CHÓR GREGORIANUM”
“ŚPIEWAJ Z NAMI”
TENIS STOŁOWY
JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK FRANCUSKI
ZAJĘCIA TANECZNE