SEKRETARIAT – INFORMACJE

SEKRETARIAT

sekretariat czynny :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9.00 – 17.00
środa: 10.00 – 18.00

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 39
telefon: 22 834 13 47
mail: mdkbie@eduwarszawa.pl

Dobrowolne składki na Radę Rodziców prosimy kierować na konto:
13 1020 1026 0000 1802 0015 7057

(na przelewie w rubryce tytułem prosimy o podanie imienia
i nazwiska uczestnika oraz rodzaj zajęć)