Освіта: Варшава для України Edukacja: Warszawa dla Ukrainy

Szanowni Państwo!
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy stworzyło specjalny materiał, w którym przekazywane będą najważniejsze informacje, związane z obecnością w stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach dzieci i młodzieży z ogarniętej wojną Ukrainy. Jest ich już blisko 8,7 tys. i liczba ta stale rośnie.

Poniżej zebraliśmy niezbędną wiedzę, która ułatwi Państwu poznanie aktualnej sytuacji prawnej uchodźczych rodzin i zorganizowania im jak najlepszej edukacji, pomocy czy opieki w tym traumatycznym czasie. Materiał kierujemy do Państwa za pośrednictwem naczelników dzielnicowych Wydziałów ds. Oświaty i Wychowania oraz sekretariatów szkół, z prośbą o szerokie upowszechnianie. W kolejnych numerach znajdą się informacje o zmianach w prawie i dalsze pomocne materiały.

Materiały do pobrania/wyświetlania w formacie pdf