DOKUMENTY MDK BIELANY

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka (plik do pobrania w formacie doc)

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (plik do pobrania w formacie doc)

Regulamin Wychowanka (plik do pobrania w formacie doc)

RODO w MDK Bielany (pobierz plik w formacie doc)

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej MDK “Bielany”

Deklaracja dostępności

Zarządzenie nr 1/2020 (plik do pobrania w formacie doc)

Zarządzenie nr 4/2020 (plik do pobrania w formacie doc)