DOKUMENTY MDK BIELANY

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka (dokument w formacie pdf)

Statut Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie (dokument w formacie pdf)

Regulamin Wychowanka (dokument w formacie pdf)

Regulamin Rady Rodziców (dokument w formacie pdf)

RODO w MDK Bielany (dokument w formacie pdf)

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej MDK “Bielany”

Deklaracja dostępności

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie z dnia 01.09.2021 r. W sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-19”

Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora MDK “Bielany” w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego (dokument w formacie pdf)

Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora MDK “Bielany” w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (dokument w formacie pdf)

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą (dokument w formacie pdf)