AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA 2024/25

Rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę:
https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
według poniższego harmonogramu

Rekrutacja na zajęcia w MDK Bielany 2024/2025 jest prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę:
www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
według poniższego harmonogramu

Rekrutacja odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących
Od 7 maja godz.12.00 do 15 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
Od 7 maja godz.13.00 do 15 maja godz. 18.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 15.00 do 29 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” wniosku przez nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 16.00 do 29 maja godz. 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych kandydatów
Od 3 czerwca do 15 czerwca

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
19 czerwca godz. 12.00

Publikacja wolnych miejsc
25 czerwca godzina 12.00

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
Od 19 sierpnia godzina 12.00 do 23 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
Od 19 sierpnia godzina 12.00 do 22 sierpnia godzina 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych
Od 23 sierpnia do 27 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
29 sierpnia godzina 12.00

Publikacja wykazu wolnych miejsc
30 sierpnia godzina 16.00

Rekrutacja na wolne miejsca

Przyjmowanie i potwierdzanie wniosków
Od 2 września godzina 12.00

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata
Od 5 września godzina 16.00

Więcej informacji w zakładce – rekrutacja 24/25

” W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną tablicą sygnałów i komunikatów alarmowych. “

do pobrania/obejrzenia wersja pdf 

 

Plan zajęć w MDK na rok 2023/24:
https://www.mdkbielany.pl/plan_zajec-23_24.pdf

Uwaga! Rodzice dzieci przyjętych na zajęcia do MDK „Bielany” proszeni są o złożenie w sekretariacie wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego i podpisanej „Karty uczestnika zajęć”, oraz umieszczonych poniżej 3 dokumentów:

OŚWIADCZENIE RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO O STANIE ZDROWIA DZIECKA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany”

 

Od tego roku szkolnego na terenie parku MDK Bielany będą odbywały się zbiórki drużyny harcerskiej Chorągwi stołecznej ZHP Komendy Hufca Warszawa – Żoliborz.
Czuwaj!

Jesteśmy na Facebooku!!!
facebook.com/domkulturybielany
Jeśli chcesz wiedzieć co dzieje się w MDK Bielany,
odwiedź nasz profil!

Baner reklamowy w kolorze czerwonym: polub nas na Facebooku. Treść tekstowa znajduje się pod obrazkiem.
To jest jedyny oficjalny profil Młodzieżowego Domu Kultury “Bielany”.
Na tym profilu pojawiają się aktualności.
Polub nas na Facebooku –
https://www.facebook.com/domkulturybielany
Udostępnij tę informację znajomym z Bielan. Dziękujemy!!!