REKRUTACJA 24/25

REKRUTACJA 2024/25

Rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę:
https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
według poniższego harmonogramu

Rekrutacja na zajęcia w MDK Bielany 2024/2025 jest prowadzona w formie elektronicznej poprzez stronę:
www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
według poniższego harmonogramu

Rekrutacja odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących
Od 7 maja godz.12.00 do 15 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
Od 7 maja godz.13.00 do 15 maja godz. 18.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 15.00 do 29 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” wniosku przez nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 16.00 do 29 maja godz. 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych kandydatów
Od 3 czerwca do 15 czerwca

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
19 czerwca godz. 12.00

Publikacja wolnych miejsc
25 czerwca godzina 12.00

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
Od 19 sierpnia godzina 12.00 do 23 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
Od 19 sierpnia godzina 12.00 do 22 sierpnia godzina 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych
Od 23 sierpnia do 27 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
29 sierpnia godzina 12.00

Publikacja wykazu wolnych miejsc
30 sierpnia godzina 16.00

Rekrutacja na wolne miejsca

Przyjmowanie i potwierdzanie wniosków
Od 2 września godzina 12.00

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata
Od 5 września godzina 16.00

Rekrutacja odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących
Od 7 maja godz.12.00 do 15 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
Od 7 maja godz.13.00 do 15 maja godz. 18.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 15.00 do 29 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” wniosku przez nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 16.00 do 29 maja godz. 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych kandydatów
Od 3 czerwca do 15 czerwca

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
19 czerwca godz. 12.00

Publikacja wolnych miejsc
25 czerwca godzina 12.00

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
Od 19 sierpnia godzina 12.00 do 23 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
Od 19 sierpnia godzina 12.00 do 22 sierpnia godzina 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych
Od 23 sierpnia do 27 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
29 sierpnia godzina 12.00

Publikacja wykazu wolnych miejsc
30 sierpnia godzina 16.00

Rekrutacja na wolne miejsca

Przyjmowanie i potwierdzanie wniosków
Od 2 września godzina 12.00

Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata
Od 5 września godzina 16.00

 

Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora MDK “Bielany” w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 7/2024 Dyrektora MDK “Bielany” w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej