REKRUTACJA 23/24

REKRUTACJA 2023/24

Uczestnicy  kontynuujący, którzy chcą uczęszczać do MDK „Bielany” na zajęcia w roku szkolnym 2023/24 powinni:

Krok 1
Zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  w okresie od 5 maja godz. 12.00 do 15 maja godz. 16.00

Krok 2
Wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać, dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów. Wszystkie dokumenty dostarczyć do sekretariatu MDK „Bielany” najpóźniej do 15 maja godz. 18.00

Nowi kandydaci, którzy chcą uczęszczać do MDK „Bielany” na zajęcia w roku szkolnym 2022/23 powinni:

Krok 1
Zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  w okresie od 16 maja godz. 15.00 do 31 maja godz. 16.00

Krok 2
Wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać, dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów i dostarczyć do sekretariatu. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesłanie skanów kompletu dokumentów na adres mail: mdkbie@edu
warszawa.pl
(w temacie: Rekrutacja 2023) najpóźniej do 31 maja godz. 18.00

 

Rekrutacja odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących
Od 5 maja godz.12.00 do 15 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
Od 5 maja godz.12.00 do 15 maja godz. 18.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 15.00 do 31 maja godz. 16.00

Dostarczenie do MDK „Bielany” wniosku przez nowych kandydatów
Od 16 maja godz. 16.00 do 31 maja godz. 18.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych kandydatów
Od 3 czerwca do 17 czerwca

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
21 czerwca godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
22 czerwca godz. 12.00

Wykaz wolnych miejsc
26 czerwca godzina 12.00

Rekrutacja uzupełniająca. Ponowne zapisywanie się w systemie do grup na wolne miejsca.
od 13 sierpnia od godz. 12.00

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
od 16 sierpnia godzina 12.00 do 22 sierpnia godzina 16.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
od 16 sierpnia godzina 12.00 do 22 sierpnia godzina 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych
od 23 sierpnia do 26 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
29 sierpnia godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
29 sierpnia godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
31 sierpnia godzina 12.00

Rekrutacja na wolne miejsca

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
1 września godzina 10.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
1 września godzina 12.00

Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata. Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
od 1 września godzina 12.00

 

Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora MDK “Bielany” w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora MDK “Bielany” w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej