REKRUTACJA 22/23

REKRUTACJA 2022/23

Uczestnicy  kontynuujący, którzy chcą uczęszczać do MDK „Bielany” na zajęcia w roku szkolnym 2022/23 powinni:

Krok 1
Zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  w okresie od 5 maja godz. 12.00 do 13 maja godz. 16.00

Krok 2
Wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać, dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów. Wszystkie dokumenty należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres mailowy do sekretariatu MDK „Bielany” najpóźniej do 13 maja godz. 19.00
na adres mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

Nowi kandydaci, którzy chcą uczęszczać do MDK „Bielany” na zajęcia w roku szkolnym 2022/23 powinni:

Krok 1
Zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  w okresie od 16 maja godz. 15.00 do 31 maja godz. 16.00

Krok 2
Wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać, dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów. Wszystkie dokumenty należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres mailowy do sekretariatu MDK „Bielany” najpóźniej do 31 maja godz. 18.00
na adres mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

 

Rekrutacja odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących.
Od 5 maja godz.12.00 do 13 maja godz. 16.00

Przesłanie do MDK „Bielany” deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących.
Od 5 maja godz.12.00 do 13 maja godz. 19.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów.
Od 16 maja godz. 15.00 do 31 maja godz. 16.00

Przesłanie do MDK „Bielany” wniosku przez nowych kandydatów.
Od 16 maja godz. 16.00 do 31 maja godz. 18.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych kandydatów.
Od 3 czerwca do 18 czerwca

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22 czerwca godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
23 czerwca godz. 12.00

Wykaz wolnych miejsc.
27 czerwca godzina 12.00

Rekrutacja uzupełniająca. Ponowne zapisywanie się w systemie do grup na wolne miejsca.
od 13 sierpnia od godz. 12.00

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.
od 16 sierpnia godzina 12.00 do 19 sierpnia godzina 14.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów.
od 16 sierpnia godzina 12.00 do 19 sierpnia godzina 16.00

Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych.
od 22 sierpnia do 27 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych.
30 sierpnia godzina 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
30 sierpnia godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.
31 sierpnia godzina 16.00

Rekrutacja na wolne miejsca

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
1 września godzina 10.00

Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
1 września godzina 12.00

Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata. Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.
od 1 września godzina 12.00

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), a w szczególności na podstawie art. 144.

Zarządzenie nr 5/2022 – dokument w formacie pdf