Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora MDK “Bielany” w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego