LATO W MIEŚCIE

Rekrutacja została zakończona. Limit miejsc został wyczerpany.

Plakat Lata w Mieście 2021 w MDK Bielany, Na plakacie skaczące dzieci, w tle budynek MDKu w żółtej przestrzeni
Lato w Mieście 2021 w Młodzieżowym Domu Kultury “Bielany”
Warszawa, ul. Cegłowska 39.
Zapraszamy zapisane dzieci i młodzież od 28 czerwca do 16 lipca.

Regulamin uczestnictwa w akcji „Lato w Mieście 2022” w MDK „Bielany”

Placówka prowadzi zajęcia w czasie akcji „Lato w mieście” od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30-17.00.

Rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają uczestnika akcji drogą elektroniczną, przesyłając skany lub zdjęcia podpisanych dokumentów:

Ze względu na obowiązujące restrykcje związane z pandemią, dzienna ilość uczestników zajęć specjalistycznych jest ograniczona i wynosi 16 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice/opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do holu głównego i szatni.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka na zajęcia.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:

  • przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt.2,
  • przynoszenie ważnej legitymacji szkolnej /w każdym dniu obecności na akcji/,
  • zmiana obuwia,
  • przestrzeganie regulaminu akcji,
  • regulaminu MDK oraz zasad zawartych w regulaminach poszczególnych pracowni.

Wszystkie zajęcia prowadzone w MDK „Bielany” w ramach akcji „Lato w mieście 2021” są bezpłatne. Placówka nie zapewnia żadnych posiłków.

Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa.
Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach.

Placówka nie odpowiada za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia.

MDK „Bielany” zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.


harmonogram-lato.pdf
regulamin-lato.pdf

 

Pliki uczestnika Lata w Mieście:

karta-uczestnika-lato.pdf
oswiadczenie-zdrowie-lato.pdf
rodo-lato.pdf