REKRUTACJA 21/22

Jak co roku na wiosnę rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia specjalistyczne do MDK „Bielany”.

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym poprzez stronę: http://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Ze względu na sytuację pandemiczną wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia telefonem komórkowym na adres: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

Wykaz wolnych miejsc na zajęcia 21/22

Rekrutacja odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących.
Od 5 maja godz.12.00 do 13 maja godz. 16.00

Przesłanie do MDK „Bielany” deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących.
Od 6 maja godz.12.00 do 13 maja godz. 19.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów.
Od 14 maja godz. 15.00 do 31 maja godz. 16.00

Przesłanie do MDK „Bielany” wniosku przez nowych kandydatów.
Od 14 maja godz. 16.00 do 31 maja godz. 18.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
25 czerwca godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
28 czerwca godz. 12.00

Wykaz wolnych miejsc.
1 lipca godz. 12.00

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), a w szczególności na podstawie art. 144.

Zarządzenie nr 4/2021 – skan oryginalnego dokumentu w formacie pdf

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach artystycznych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022 – wersja html