REKRUTACJA 21/22

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/22

Wszyscy, którzy chcą uczęszczać do MDK „Bielany” na zajęcia w roku szkolnym 2021/22 powinni:

Krok 1
Zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl  w okresie od 13 sierpnia godz. 12.00 do 18 sierpnia godz. 14.00

Krok 2
Wypełnić wniosek, wydrukować i podpisać, dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata zaznaczonych we wniosku kryteriów. Wszystkie dokumenty należy zeskanować lub sfotografować i przesłać na adres mailowy do sekretariatu MDK „Bielany” najpóźniej do 18 sierpnia godz. 16.00
na adres mail: mdkbie@edu.um.warszawa.pl

 

Wykaz wolnych miejsc na zajęcia 21/22

Rekrutacja odbywa się wg poniższego harmonogramu:

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów kontynuujących.
Od 5 maja godz.12.00 do 13 maja godz. 16.00

Przesłanie do MDK „Bielany” deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących.
Od 6 maja godz.12.00 do 13 maja godz. 19.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów.
Od 14 maja godz. 15.00 do 31 maja godz. 16.00

Przesłanie do MDK „Bielany” wniosku przez nowych kandydatów.
Od 14 maja godz. 16.00 do 31 maja godz. 18.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
25 czerwca godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
28 czerwca godz. 12.00

Wykaz wolnych miejsc.
1 lipca godz. 12.00

Rekrutacja uzupełniająca. Ponowne zapisywanie się w systemie do grup na wolne miejsca.
od 13 sierpnia od godz. 12.00

Podstawa prawna: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), a w szczególności na podstawie art. 144.

Zarządzenie nr 4/2021 – skan oryginalnego dokumentu w formacie pdf

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach artystycznych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022 – wersja html