REKRUTACJA

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA 2020/21

Uwaga! W związku z pandemią prosimy zgłaszać się bezpośrednio do nauczycieli w celu ustalenia dnia i godziny wybranych zajęć.

Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w zapisach na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w MDK „Bielany” prowadzonych w maju/czerwcu 2020 r., mogą ubiegać się o przyjęcie na wolne miejsca pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Wniosek należy wydrukować, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać mailowo do sekretariatu na adres:
mdkbie@edu.um.warszawa.pl lub złożyć osobiście.

Publikacja wolnych jest dostępna na stronie placówki.

Zapraszamy!

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora MDK „Bielany”
z dn. 30.04.2020r. w sprawie zas. postępowania rekrutacyjnego